null Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

content:

Được sự đồng ý của Đảng ủy - UBND xã Thượng Tân Lộc. Thực hiện kế hoạch Tết trồng cây năm 2021. Sáng ngày 22/2/2021 Hội Nông dân xã Thượng Tân Lộc tổ chức trồng hàng cây "Nông dân ơn Bác" tại khu vực sân bóng số 3 xã Thượng Tân Lộc.

Đồng chí: Nguyễn Văn Chỉnh - PCT UBND xã cùng tham gia tại buổi lễ trồng cây

Tổng số cây hội Nông dân trồng là 30 cây

Các cây được hội chọn lựa kỹ chắc và khỏe, trồng đúng khoảng cách và đảm bảo mỹ quan

 

content:

content: