null BẢN TIN TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG THÁNG 4 VÀ 5/2022

content:

 

  Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022 cụ thể như sau:

I. Những Nghị định liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước:

1. Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2022.

2. Nghị định 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 29/04/2022.

3. Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

II. Những Quyết định, Thông tư, Nghị Quyết liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước

  1. Quyết định 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.
  2. Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2022.
  3. Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày 01/4/2022, nhưng quy định về thời gian làm thêm giờ tối đa trong năm được áp dụng từ ngày 01/01/2022.
  4. Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2022.
  5. Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2022.
  6. Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/5/2022. Mức trợ cấp hằng tháng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/01/2022.
  7. Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.
  8. Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Phòng Tư pháp thông tin để các phòng, ngành, UBND cấp xã biết, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện./.

                                                                              PHÒNG TƯ PHÁP